Rozdelenie domov

Nízkoenergetický dom - dom energetickej triedy A+

 

nizkoenergeticky dom 1 02Nízkoenergetický dom (NED) je dom s energetickou spotrebou tepla na vykurovanie od 15-50 kWh/m2 za rok. Dosiahnuť nízkoenergetický štandard sa dá z mnohých konštrukčných materiálov, od tehál, cez betón až po drevo. Vzhľadom na to, že hovoríme nielen o nízkoenergetických ale aj o ekologických stavbách preferujú sa obnoviteľné materiály, ktoré nezaťažujú životné prostredie a vytvárajú zdravú vnútornú klímu. Drevo je snáď najpoužívanejším materiálom pri stavbe nízkoenergetického domu, má ľahkú dostupnosť a je obnoviteľným zdrojom.

Požiadavky pre dosiahnutie nízkoenergetického štandardu sú nasledovné:

  • Využitie slnečnej energie vhodným osadením domu na stavebnej parcele. Dôležitá je tiež orientácia obytných miestností voči južnej svetovej strane, pre využitie slnečných tepelných ziskov hlavne v zimnom období. Netreba tiež zabúdať na tienenie južne exponovaných okien najmä v lete, kedy by mohlo dôjsť k prehrievaniu interiéru.
  • Vhodne navrhnutá skladba obvodovej steny, súčiniteľ prestupu tepla U ≤ 0,2 W.m-2.K-1. Dôležitá je tiež vzduchotesnosťstavby, ktorá sa dá jednoducho preveriť „Blow-door“ testom resp. Testom vzduchotesnosti.
  • Kvalitné výplne stavebných otvorov. Okná a dvere musia byť dostatočne tesné a súčiniteľ prestupu tepla nemá prekročiť hodnotu Uw≤ 1,1 W.m-2.K-1
  • Minimalizácia tepelných mostov, t.z. elimináciu miest v obvodovom plášti, ktorými môže unikať viac tepla
  • Vhodne navrhnuté vykurovanie a odvetrávanie nízkoenergetického domu, technológie na získavanie energie ako zemná rekuperácia, kolektory, fotovoltaika atď.

 

Pasívny dom

 

Energeticky pasívne domy (EPD) môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia - vnútra zeme. Energetická náročnosť pasívneho domu je o 90% nižšia v porovnaní s konvenčnou stavbou rodinného domu.

Energeticky pasívny dom je budova, v ktorej vnútornú, pocitovo príjemnú teplotu v zime aj v lete dosiahnete bez bežného vykurovacieho systému a klimatizácie, a to len pomocou pasívne získaného tepla zo slnečného žiarenia a doplnkového kúrenia.

pasivny dom 02 02Vyjadrené jazykom technikov celková potreba primárnej energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na prevádzku všetkých elektrospotrebičov v energeticky pasívnom dome nepresahuje 120 kWh/m2 za rok! Tak nízku spotrebu energií zabezpečí pasívnemu domu presne vypočítaná tepelná izolácia obvodových stien a strechy, obmedzenie tepelných strát z interiéru domu na minimum, maximálne využitie tepelných ziskov cez presne dimenzované okná a využitie vysokoúčinných systémov riadeného vetrania so spätným získavaním tepla na ohrev privádzaného čerstvého vzduchu.

Pre efektívnu funkčnosť energeticky pasívneho domu je mimoriadne dôležitá aj nekompromisne precízna realizácia stavby pri dodržaní všetkých dôležitých princípov, definovaných nemeckým Passivhaus Institutom.

  • Kompaktný obal budovy s kvalitnou tepelnou izoláciou
  • Južná orientácia hlavnej fasády energeticky pasívneho domu
  • Vhodné sklá a rámy okien, precízna montáž okien a dverí
  • Vzduchotesnosť energeticky pasívneho domu
  • Riadené vetranie so spätným získavaním tepla a ohrievanie čerstvého vzduchu

 

Aktívny dom

 

aktivny dom 1 02Princíp aktívneho domu sa dá definovať podľa troch pilierov – energetickej úspornosti (spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov), kvality vnútorného prostredia a šetrnosti k životnému prostrediu. Ideálnym stavom je preto dosiahnutie vyrovnanej energetickej bilancie pri prevádzke domu. V prípade energeticky aktívného domu technické zariadenia na získanie tepla pre vykurovanie a výrobu elektricken energie vyprodukujú viac energie, ako samotný dom potrebuje. Tento stav sa dosahuje návrhom stavebných konštrukcií s minimálnou tepelnou stratou, maximálnym využitím energie z obnoviteľných zdrojov (solárne zisky, tepelné čerpadlá), navrhnutím systému vykurovania, vetrania, chladenia a ohrevu teplej vody s využitím úsporných technológií a inteligentným riadením.


pasivny dom 02 02K realizácii aktívneho domu je potrebná súhra architektonického návrhu optimálne využívajúceho podmienky daného prostredia s použitím moderných materiálov a technológií prenesených do kvalitných výrobkov.

Profil spoločnosti

Spoločnosť G&K enginneerig s.r.o., založená v roku 2012, sa zaoberá komplexnou činnosťou v oblasti stavebníctva. Hlavnou náplňou spoločnosti je spracovanie projektových dokumentácií všetkých stupňov a predaj energeticky úsporného stavebného systému Thermo-Block.

Projekcia | G&K engineering