Projekcia

Ponúkame

  • Komplexné naprojektovanie vášho nápadu (spracovanie projektových dokumentácií všetkých stupňov, inžiniering, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, investičná činnosť)
  • Predaj unikátneho stavebného systému THERMO-BLOCK®
  • Realizácia stavieb, expresné sprostredkovanie stavebných prác
  • Nizkoenergetický dom
  • Pasívny dom
  • Aktívny dom

Nízkoenergetický dom (NED) je dom s energetickou spotrebou tepla na vykurovanie od 15-50 kWh/m2 za rok. Dosiahnuť nízkoenergetický štandard sa dá z mnohých konštrukčných materiálov, od tehál, cez betón až po drevo.


Čítať ďalej

Energeticky pasívne domy (EPD) môžeme zjednodušene charakterizovať ako domy, ktoré nepotrebujú aktívny vykurovací systém a väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných zdrojov tepla, slnečného žiarenia, okolia - vnútra zeme.


Čítať ďalej

Princíp aktívneho domu sa dá definovať podľa troch pilierov – energetickej úspornosti (spotreba energie je pokrytá z obnoviteľných zdrojov), kvality vnútorného prostredia a šetrnosti k životnému prostrediu. 


Čítať ďalej

Profil spoločnosti

Spoločnosť G&K enginneerig s.r.o., založená v roku 2012, sa zaoberá komplexnou činnosťou v oblasti stavebníctva. Hlavnou náplňou spoločnosti je spracovanie projektových dokumentácií všetkých stupňov a predaj energeticky úsporného stavebného systému Thermo-Block.

Projekcia | G&K engineering