Gyakran ismételt kérdések

Je to časovo stálý materiál?

Samotná technológia pochádza z Nemecka, kde v roku 1957 vypracovali stavebný systém na báze polystyrénu. V roku 1960 bol postavený prvý dom a začala sa sériová výroba. Odvtedy je stálosť materiálu ustavične kontrolovaná a zatial nebola zistená žiadná zásadná zmena hmoty polystyrénu. V Nemecku je v súčastnosti každý 10-ty dom postavený takouto technológiou.

 

Aké fyziologické účinky má polystyrén?

Základný materiál je z byologického hladiska nezávadný. V domoch z energeticky úsporného stavebného systému Thermo-Block sa nenachádzajú studené miesta konštrukcií vplyvom tepelných mostov, nedochádza ku kondenzácii vodnej pary, steny sú suché, nevzniká riziko vzniku plesní.

 

Treba betón v stenách polievať vodou?

Nie.

 

Treba betón v stenách zhutňovať?

Murovacie tvárnice čerstvo zaliaté betónom nie je možné vibrovať. Odporúča sa hnutňovanie po jednotlivých radoch, aby sme zamedzili vzniku vzduchových dutín v murive.

 

Je nutné steny vystužovať?

Je potrebné minimálne vystužovanie podľa statickýh výpočtov.

 

Pri stavbe svojpomocne po koľkých radoch je dovolené murivo zaliať betónom?

V prípade výstavby svojpomocne, po vyskladaní a vybetónovaní prvého radu pod dohľadom stavebného dozoru skladáme tvarovky vždy po troch radoch. Následne murivo vybetónujeme do polovice posledného radu. Počas betonáče treba chrániť zuby a drážky tvaroviek pred poškodením a zanášaním sa betónom.

 

Treba jednotlivé prvky lepiť?

Prvky murovacieho systému skladáme bez spojiva pomocou zubov a drážok na spodnej a dolnej hrane tvaroviek. To umožňuje prípadé rozobratie a znovupoužitie prvkov.

 

Ako treba podoprieť strop?

Stropný systém Thermo-Block potrebuje riedke podopretie. Podpery umiestňujeme vo vzdialenostiach 1,5m, vychádzajúc od roviny steny.

 

Pri zhotovovaní tlak betónu neroztlačí polystyrénové tvárnice?

Tvarovky vypĺňame betónom po troch radoch a preto nehrozí roztláčanie polystyrénovej tvarovky betónom. Vnutorné dištančné rebrá spájajú a stabilizujú vnútornú a vonkajšíu stenu tvarovky.

 

Do akej výšky je možné používať murovací systém Thermi-Block?

Morivo zo stavebného systému Thermo-block je samoosné do výšky 5 podlaží.

 

Ako treba vyhotoviť rozvody vody a elektriky?

Drážky do steny vyhotovujeme tepelným nožom bez prachu a hluku.

 

Treba používať hydroizoláciu pod steny?

Pri murovacom systéme Thermo-Block používame klasickú hyrdroizoláciu proti vode a zemnej vlhkosti. Pod prvý rad tvaroviek sa vyhotoví hydroizolácia.

 

Aký maximálny rozpon je možné preklenúť?

Bez navýšenia nákladov je možné preklenúť rozpon do 6,5m.

Rólunk röviden

A G&K engineering s.r.o. gazdasági társaság 2012 ben alakult. Komplex mérnöki tevékenységgel és a Thermo-Block energiatakarékos építési rendszer forgalmazásával foglalkozik.

Projekció | G&K engineering